Chat met ons op:

Vragen? Bericht ons via Whatsapp of Messenger

Bescherming van uw persoonsgegevens

Onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en
overeenkomsten met Laplandstuga AB. Nrxxxxxx . en is geregistreerd bij de ZWEEDSE AUTORITEIT
PERSOONSGEGEVENS NR. Contactgegevens voor privacy gerelateerde vragen: info@laplandstuga.com

Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder wordt beschreven hoe dit tot stand komt.

Het doel en gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de
uitvoering van de door u gevraagde dienst. Dat kan bijvoorbeeld het aanvragen van een offerte zijn
of het maken van een reservering. De door u verstrekte gegevens worden ook opgeslagen in het
klantenbestand van Laplandstuga AB. Wij gebruiken deze gegevens om:

  • Het kunnen reageren op een vraag va het contactformulier
  • Het maken van een reservering
  • Relatiebeheer zodat wij u in contactmomenten gericht van dienst kunnen zijn
  • Marketingactiviteiten, zodat wij u gericht aanbiedingen kunnen sturen
  • Het inzichtelijk maken van het website gebruik
  • Het ontwikkelen van producten en diensten

Indien u gegevens van andere personen aan ons verstrekt – bijvoorbeeld voor een reservering -, dan
wordt u geacht hiervoor toestemming van hen te hebben verkregen.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Laplandstuga AB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevensopslag en verwerking is noodzakelijk voor de
uitvoering van een overeenkomst met Laplandstuga AB.

Cookies

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Laplandstuga AB.
gebruikt alleen noodzakelijke, analytische en advertentie cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw
computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de
website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die
uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij
uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming
gevraagd voor het plaatsen ervan. De analytische en advertentie cookies worden 26 maanden
opgeslagen. U kunt uw cookie voorkeuren in uw browserinstellingen of via het cookiebeleid op onze
website wijzigen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Laplandstuga AB verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u, bijvoorbeeld met een luchtvaartmaatschappij of rederij als
onderdeel van een geboekte reis, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Laplandstuga AB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Voor het uitwisselen van gegevens met onze website maken wij bijvoorbeeld gebruik
van encryptie (https) en onze database is beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact met ons op via info@laplandstuga.com

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Mits wij de
overeenkomst, zoals het uitvoeren van een geboekte reis, activiteit of het reageren op een vraag,
etc., kunnen blijven uitvoeren. U kunt een verzoek hiertoe indienen via Laplandstuga AB.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Laplandstuga AB. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de zweedse toezichthouder. Dat kan via de volgende link:
https://Zweedse autoriteit persoonsgegevens personuppgiftslagen SFS 1998:204 en SFS 2003:389

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze
website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om dit privacy statement geregeld
te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.